Špedícia a logistika

Špedícia a logistika

Spoločnosť disponuje skladovými priestormi o rozlohe 1500m2. Jedná sa bezprašné sklady, vybavené štandardnou manipulačnou technológiou.

Sme schopní zabezpečiť dodávky skladovaného materiálu formou JIT, JIS ako aj služby pridanej hodnoty(štítkovanie, prebaľovanie a triedenie).

Celý areál je nepretržite monitorovaný kamerovým systémom a skladové priestory sú zabezpečené signalizáciou narušenia a zároveň proti krádeži a inej poistnej udalosti(živel) do hodnoty 500 000.- EUR.

Od roku 2010 bol otvorený sklad voľne loženého materiálu pre Tate & Lyle. Sme schopní uskladniť 5 000 ton agrokomodit.

hala-sklad