Kontakt


VEDENIE SPOLOČNOSTI

Konateľ

Ing. Roman Čapoš 

Email: obchod@3j3d.sk

Konateľka

Ing. Michaela Čapošová

Email: info@3j3d.sk


DOPRAVA A ŠPEDÍCIA

Riaditeľka dopravy

Bc. Andrea Tina Dulovczová

Telefón: +421 918 860 527

Email: dulovczova@3j3d.sk

Transport manager- posuvné podlahy

Ester Revayová

Telefón: +421 917 144 006

Email: revayova@3j3d.sk

Transport manager – plachtové návesy

Monika Magulová

Telefón: +421 917 899 010 

Email: magulova@3j3d.sk


EKONOMICKÉ A PERSONÁLNE ODDELENIE

Ekonómka (účtovníctvo ,faktúry, upomienky)

Ing. Helena Bíliková

Telefón: +421 918 739 886

Email: bilikova@3j3d.sk

Personalistika, mzdy a fakturácia

Ing. Lucia Koštialová

Telefón: +421 918 739 886

Email: kostialova@3j3d.sk, invoicing@3j3d.sk


Obchodné oddelenie – AGROKOMODITY

Obchodný riaditeľ

Peter Šipka

Telefón: +421 918 679 900

Email: sipka@3j3d.sk

Obchodný zástupca 

Ing. Marián Indrišek

Telefón: +421 905 278 155

Email: indrisek@3j3d.sk

Obchodný zástupca 

Mgr. Veronika Barošová

Telefón: +421 908 273 134

Email: barosova@3j3d.sk


TECHNICKÉ ODDELENIE

Manážer servisu

Juraj Okasa

Telefón: +421 917 144 007

Email: okasa@3j3d.sk