Agro komodity

Agro komodity

V oblasti agro komodít 3J – 3D int., s.r.o. obchoduje hlavne s kukuricou, sladovníckym jačmeňom, repkou, pšenicou potravinárskou, kŕmnou aj tvrdou pšenicou, slnečnicou, sójou a pod.

Hneď v úvode po založení obchodného oddelenia sme sa stali významnými dodávateľmi pre najvýznamnejších Slovenských spracovateľov. Časť produkcie je expedovaná aj zahraničným spracovateľom.

Po vzájomnej dohode so zákazníkom vieme zabezpečiť dodávky vstupov do poľnohospodárskej prvovýroby ( osivá, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu  rastlín ).

Spoločnosť 3J – 3D int., s.r.o. disponuje skladovými kapacitami vo Voderadoch o celkovej kapacite 2000 ton. Jedná sa o bezprašné sklady vybavené štandardnou manipulačnou technikou.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti - 3J3D int.,s.r.o.


Obilie 3

Spolupracujeme s partnermi

  • client
  • client
  • client
  • client
  • client
  • client