O firme

O firme

3J-3D int., s.r.o. patrí v Trnavskom kraji k popredným firmám poskytujúcich kompletné dopravné a logistické služby. Medzi hlavné činnosti spoločnosti 3J-3D int.,s.r.o. patrí poskytovanie logistických služieb, vrátane skladovania, medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

Spoločnosť 3J-3D int.,s.r.o. používa pri poskytovaní svojho servisu najmodernejšie technológie. Vďaka komplexnému softwarovému prepojeniu všetkých článkov spoločnosti, vrátane jednotlivých vozidiel prostredníctvom informačného systému PRYTANIS, majú aj naši zákazníci včasné a presné informácie o logistickej službe.

Spoločnosť sa radí k zdravým a silným firmám vďaka naším zákazníkom a zamestnancom, ktorí si plnia svoju pracú zopovedne.

Vďaka naším doterajším zákazníkom, ako aj novo získaným sa nám podarilo obnoviť vozový park.

V júni 2013 absolvovala naša spoločnosť ďalší významný audit a bol nám udelený certifikát ISCC EU ktorý našej spoločnosti umožňuje spolupracovať so zákazníkmi vyžadujúcimi agrokomodity z trvale udržateľných zdrojov.

To nám dáva predpoklad na ďalší rast.