Úvod

3J-3D int., s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca v oblasti logistických služieb v rámci celej Európy.

3J-3D int., s.r.o. patrí v Trnavskom kraji k popredným firmám poskytujúcich kompletné dopravné a logistické služby. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí poskytovanie logistických služieb, vrátane skladovania, medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy.

Každoročne spoločnosť zvyšuje svoj ročný obrat, ktorý za rok 2014 dosiahol čiastku 16 mil. EUR.

Spoločnosť 3J-3D int., s.r.o. používa pri poskytovaní svojho servisu najmodernejšie technológie. Vďaka kompletnému softwarovému prepojeniu všetkých článkov spoločnosti, vrátane jednotlivých vozidiel, majú aj naši zákazníci včasné a presné informácie o logistickej službe.

Spoločnosť sa radí k zdravým a silným firmám vďaka naším zákazníkom a zamestnancom, ktorí si plnia svoju prácu zodpovedne.

To nám dáva predpoklad na ďalší rast.